Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej - www.bip.gov.pl
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu
Herb Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu

Środa 17.10.2018

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Rozporządzenia

Uprzejmie informujemy, że treści prezentowane na tej stronie BIP zachowują aktualność na dzień 31 grudnia 2017 r. i dotyczą poprzednika prawnego Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Trwają prace nad uzupełnieniem BIP Wód Polskich, który jest dostępny pod adresem https://wodypolskie.bip.gov.pl.

Akty prawa miejscowego  art.92 ust.2 ustawy z dnia 18 lipca 2001r.  Prawo wodne

ROZPORZĄDZENIA Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu

78. ROZPORZĄDZENIE DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W POZNANIU z dnia 20 grudnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia obwodów rybackich.

Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego z 20.12.2017 r., poz. 2739

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego z 20.12.2017 r., poz. 5427

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z 21.12.2017 r., poz. 4587

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego z 21.12.2017 r., poz. 5664

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego z 22.12.2017., poz. 7234

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego z 22.12.2017 r., poz. 3263

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 22.12.2017 r., poz. 5427

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z 28.12.2017 r., poz. 8785

77. ROZPORZĄDZENIE DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W POZNANIU z dnia 17 lipca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków korzystania z wód regionu wodnego Warty

a) Województwo Kujawsko-Pomorskie
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19.07.2017 r., poz. 3012

b) Województwo Lubuskie
Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego z dnia 17.07.2017 r., poz. 1652

c) Województwo Łódzkie
Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego z dnia 18.07.2017 r., poz. 3298

d) Województwo Opolskie
Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego z dnia 19.07.2017 r., poz. 2000

e) Województwo Pomorskie
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z dnia 25.07.2017 r., poz. 2768

f) Województwo Śląskie
Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego z dnia 19.07.2017 r., poz. 4337

g) Województwo Wielkopolskie
Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z dnia 18.07.2017 r., poz. 5165
 
h) Województwo Zachodniopomorskie
Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 25.07.2017 r., poz. 3232


76. ROZPORZĄDZENIE DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W POZNANIU z dnia 17 maja 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody podziemnej Józefowo, gmina Lwówek

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z 22 maja 2017 r, poz. 3984


75. ROZPORZĄDZENIE DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W POZNANIU z dnia 17 maja 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody podziemnej Spółdzielni Mleczarskiej w Gostyniu

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z 22 maja 2017 r, poz. 3983


74. ROZPORZĄDZENIE DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W POZNANIU z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie określenia w regionie wodnym Warty wód powierzchniowych i podziemnych wrażliwych na zanieczyszczenie związkami azotu ze źródeł rolniczych oraz obszaru szczególnie narażonego, z którego odpływ azotu ze źródeł rolniczych do tych wód należy ograniczyć.

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-pomorskiego z 2 marca 2017 r. poz. 938

Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego z 28 lutego 2017 r. poz. 471

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego z 1 marca 2017 r. poz. 1077

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego z 1 marca 2017 r. poz. 609

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z 9 marca 2017 r. poz. 904

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego z 1 marca 2017 r. poz. 1284

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z 28 lutego 2017 r. poz. 1638

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego z 2 marca 2017 r. poz.918


73. ROZPORZĄDZENIE DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W POZNANIU z dnia  9 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia strefy ochronnej komunalnego ujęcia wody podziemnej z utworów czwartorzędowych w miejscowości Brodowo
Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z 14 grudnia, poz. 7979


72. ROZPORZĄDZENIE DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W POZNANIU z dnia  9 grudnia 2016 r. w sprawie uchylenia rozporządzeń zmieniających rozporządzenie w sprawie ustanowienia strefy ochronnej komunalnego ujęcia wody podziemnej z utworów czwartorzędowych w miejscowości Brodowo
Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z 14 grudnia, poz. 7971


71. ROZPORZĄDZENIE DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W POZNANIU z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie planu utrzymania wód w regionie wodnym Warty

a) Województwo Kujawsko-Pomorskie
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16.12.2016 r., poz. 4819 (http://www.edzienniki.bydgoszcz.uw.gov.pl/#/legalact/2016/4819/)

b) Województwo Lubuskie
Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego z dnia 16.12.2016 r., poz. 2650 (
http://dzienniki.luw.pl/#/legalact/2016/2650/)

c) Województwo Łódzkie
Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego z dnia 16.12.2016 r., poz. 5607 (http://dziennik.lodzkie.eu/#/legalact/2016/5607/
)

d) Województwo Opolskie
Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego z dnia 16.12.2016 r., poz. 2759 (http://duwo.opole.uw.gov.pl/#/legalact/2016/2759/)

e) Województwo Pomorskie
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z dnia 16.12.2016 r., poz. 4533 (http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/#/legalact/2016/4533/)

f) Województwo Śląskie
Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego z dnia 16.12.2016 r., poz. 6961 (http://dzienniki.slask.eu/#/legalact/2016/6961/)

g) Województwo Wielkopolskie
Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z dnia 16.12.2016 r., poz. 8068 (http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/#/legalact/2016/8068/)

h) Województwo Zachodniopomorskie
Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 16.12.2016 r., poz. 5068 (http://e-dziennik.szczecin.uw.gov.pl/#/legalact/2016/5068/)

 


70. ROZPORZĄDZENIE DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W POZNANIU z dnia 9 listopada 2016 r. w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody podziemnej "Rędziny" w Rędzinach

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego z 10 listopada 2016 r., poz. 5737 (http://dzienniki.slask.eu/#/legalact/2016/5737/)


69. ROZPORZĄDZENIE DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W POZNANIU z dnia 10 maja 2016 r. w sprawie uchylenia rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody podziemnej przy ulicy Bugno w Szczecinku

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego z 12 maja 2016 r. – poz. 1989


68. ROZPORZĄDZENIE DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W POZNANIU z dnia 7 czerwca 2016 r.  zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia strefy ochronnej komunalnego ujęcia wody w miejscowości Gorzów Wielkopolski, ujęcie „Centralne”

Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego z 7 czerwca 2016 r. – poz. 1215


67. ROZPORZĄDZENIE DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W POZNANIU  z dnia 7 czerwca 2016 r.  zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia strefy ochronnej komunalnego ujęcia wody dla miasta Gorzów Wielkopolski, ujęcie „Kłodawa” w miejscowości Kłodawa

Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego z 7 czerwca 2016 r. – poz. 1216


66. ROZPORZĄDZENIE DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W POZNANIU  z dnia 6 lipca 2016 r.  w sprawie uchylenia rozporządzenia zmieniającego zakazy obowiązujące w strefie ochronnej ujęcia wody podziemnej dla wsi Chludowo, gmina Suchy Las

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z 7 lipca 2016 r. – poz. 4453


65. ROZPORZĄDZENIE DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W POZNANIU  z dnia 6 lipca 2016 r.  w sprawie uchylenia rozporządzenia zmieniającego zakazy obowiązujące w strefie ochronnej ujęcia wody podziemnej dla wsi Złotniki, gmina Suchy Las

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z 7 lipca 2016 r. – poz. 4454


64. Rozporządzenie z dnia 25 marca 2016 r.

ROZPORZĄDZENIE DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W POZNANIU z dnia 25 marca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia strefy ochronnej wielootworowego ujęcia wody zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia strefy ochronnej wielootworowego ujęcia wody podziemnej Srocko-Olsztyn
Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego z dnia 30 marca 2016 r. – poz. 1879
jednolity identyfikator aktu: http://dzienniki.slask.eu/#/legalact/2016/1879


63. Rozporządzenie z dnia 30 października 2015 r.

ROZPORZĄDZENIE DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W POZNANIU z dnia 30 października 2015 r. w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody „Dębina” w Poznaniu
Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z dnia 30 października 2015 r. Poz. 6139
jednolity identyfikator aktu:
http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/#/legalact/2015/6139/


62. Rozporządzenie z dnia 2 września 2015 r. NIEOBOWIĄZUJĄCE

zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia strefy ochronnej komunalnego ujęcia wody podziemnej z utworów czwartorzędowych w miejscowości Brodowo
Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z dnia 2 września 2015 r. Poz. 5077
jednolity identyfikator aktu:
http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2015&poz=5077


61. Rozporządzenie z dnia 2 września 2015 r.

w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wód podziemnych "Kurów" w Koninie
Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z dnia 2 września 2015 r. Poz. 5076
jednolity identyfikator aktu:
http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2015&poz=5076


60. Rozporządzenie z dnia 15 czerwca 2015 r. ZNOWELIZOWANE poz. 78 wykazu

zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia obwodów rybackich
a) Województwo Lubuskie
Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego z dnia 15 czerwca 2015 r., poz. 1085
jednolity identyfikator aktu:
http://dzienniki.luw.pl/ActDetails.aspx?year=2015&poz=1085
b) Województwo Wielkopolskie
Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z dnia 15 czerwca 2015 r., poz. 3803
jednolity identyfikator aktu:
http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2015&poz=3803
c) Województwo Śląskie
Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego z dnia 16 czerwca 2015 r., poz. 3256
jednolity identyfikator aktu:
http://dzienniki.slask.eu/ActDetails.aspx?year=2015&poz=3256
d) Województwo Kujawsko-Pomorskie
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 czerwca 2015 r., poz. 1892
jednolity identyfikator aktu:
http://edzienniki.bydgoszcz.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2015&poz=1892
e) Województwo Zachodniopomorskie
Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 16 czerwca 2015 r., poz. 2425
jednolity identyfikator aktu:
http://e-dziennik.szczecin.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2015&poz=2425
f) Województwo Pomorskie
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z dnia 16 czerwca 2015 r., poz. 1879
jednolity identyfikator aktu:
http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2015&poz=1879
g) Województwo Opolskie
Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego z dnia 17 czerwca 2015 r., poz. 1445
jednolity identyfikator aktu:
http://duwo.opole.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2015&poz=1445
h) Województwo Łódzkie
Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego z dnia 17 czerwca 2015 r., poz. 2456
jednolity identyfikator aktu:
http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2015&poz=2456


59. Rozporządzenie z dnia 22 maja 2015 r.
w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody podziemnej Spółdzielni Mleczarskiej w Gostyniu
Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z dnia 25 maja 2015 r. Poz. 3448
jednolity identyfikator aktu:
http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2015&book=0&poz=3448#


 58. Rozporządzenie z dnia 11 maja 2015 r. NIEOBOWIĄZUJĄCE

w sprawie określenia w regionie wodnym Warty w granicach województwa wielkopolskiego wód wrażliwych na zanieczyszczenie związkami azotu ze źródeł rolniczych oraz obszarów szczególnie narażonych, z których odpływ azotu ze źródeł rolniczych do tych wód należy ograniczyć

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z dnia 11 maja 2015 r. Poz. 3227
jednolity identyfikator aktu:
http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/#/legalact/2015/3227/ 


57. Rozporządzenie z dnia 6 lutego 2015 r. NIEOBOWIĄZUJĄCE
zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia strefy ochronnej komunalnego ujęcia wody podziemnej z utworów czwartorzędowych w miejscowości Brodowo Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego 2015 r., poz. 633
jednolity identyfikator aktu:
http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2015&book=0&poz=633


56. Rozporządzenie z dnia 26 maja 2014 r.
w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wód podziemnych przy ul. Prostej w Kostrzynie nad Odrą
Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 2014 r., poz. 1099
jednolity identyfikator aktu:
http://dzienniki.luw.pl/ActDetails.aspx?year=2014&poz=1099


55. Rozporządzenie z dnia 13 maja 2014 r.
w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody podziemnej Dąbrówka-Wysogotowo
Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego dnia 13 maja 2014 r. Poz. 3093
jednolity identyfikator aktu:
http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2014&book=0&poz=3093


54. Rozporządzenie z dnia 2 kwietnia 2014 r.
w sprawie warunków korzystania z wód regionu wodnego Warty
a) Województwo Kujawsko-Pomorskie
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 04.04.2014 r., poz. 1131
jednolity identyfikator aktu:
http://edzienniki.bydgoszcz.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2014&poz=1131
b) Województwo Lubuskie
Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego z dnia 02.04.2014 r., poz. 810
jednolity identyfikator aktu:
http://dzienniki.luw.pl/ActDetails.aspx?year=2014&poz=810
c) Województwo Łódzkie
Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego z dnia 03.04.2014 r., poz. 1598
jednolity identyfikator aktu:
http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2014&poz=1598
d) Województwo Opolskie
Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego z dnia 04.04.2014 r., poz. 949
jednolity identyfikator aktu:
http://duwo.opole.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2014&book=0&poz=949
e) Województwo Pomorskie
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z dnia 07.04.2014 r., poz. 1393
jednolity identyfikator aktu:
http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2014&book=0&poz=1393
f) Województwo Śląskie
Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego z dnia 03.04.2014 r., poz. 1974
jednolity identyfikator aktu:
http://dzienniki.slask.eu/ActDetails.aspx?year=2014&poz=1974
g) Województwo Wielkopolskie
Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z dnia 02.04.2014 r., poz. 2129
jednolity identyfikator aktu:
http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2014&poz=2129
h) Województwo Zachodniopomorskie
Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 08.04.2014 r., poz. 1557
jednolity identyfikator aktu:
http://e-dziennik.szczecin.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2014&book=0&poz=1557 


53. Rozporządzenie z dnia 19 lutego 2014 r. ZNOWELIZOWANE poz. 67 wykazu
w sprawie ustanowienia strefy ochronnej komunalnego ujęcia wody dla miasta Gorzowa Wielkopolskiego, ujęcie "Kłodawa" w miejscowości Kłodawa
Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego dnia 19 lutego 2014 r. Poz. 461
jednolity identyfikator aktu:
http://dzienniki.luw.pl/ActDetails.aspx?year=2014&book=0&poz=461


52. Rozporządzenie z dnia 19 lutego 2014 r. ZNOWELIZOWANE poz. 68 wykazu
w sprawie ustanowienia strefy ochronnej komunalnego ujęcia wody w miejscowości Gorzów Wielkopolski, ujęcie "Centralne"
Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego dnia 19 lutego 2014 r. Poz. 460
jednolity identyfikator aktu:
http://dzienniki.luw.pl/ActDetails.aspx?year=2014&book=0&poz=460


51. Rozporządzenie z dnia 15 stycznia 2014 r.
w sprawie ustanowienia strefy ochronnej komunalnego ujęcia wody w miejscowości Poznań-Piotrowo
Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z dnia 15 stycznia 2014 r. - Poz. 357
jednolity identyfikator aktu:
http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/WDU_P/2014/357/akt.pdf


50. Rozporządzenie z dnia 15 stycznia 2014 r.
w sprawie ustanowienia strefy ochronnej komunalnego ujęcia wody z utworów czwartorzędowych w miejscowości Biedrusko
Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z dnia 15 stycznia 2014 r. - Poz. 335
jednolity identyfikator aktu:
http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/WDU_P/2014/335/akt.pdf


49. Rozporządzenie z dnia 4 listopada 2013 r.
sprawie ustanowienia strefy ochronnej komunalnego ujęcia wody podziemnej Józefowo, gmina Lwówek
Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z dnia 4 listopada 2013 r. - Poz. 6000
jednolity identyfikator aktu: http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?ID=23195
 


48. Rozporządzenie z dnia 23 sierpnia 2013 r.
w sprawie ustanowienia strefy ochronnej komunalnego ujęcia wody w miejscowości Kamińsko
Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z dnia 26 sierpnia 2013 r. - Poz. 4994
jednolity identyfikator aktu: http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2013&poz=4994 


47. Rozporządzenie z dnia 20 sierpnia 2013 r., ZNOWELIZOWANE poz. 72 i 73 wykazu
w sprawie ustanowienia strefy ochronnej komunalnego ujęcia wody podziemnej z utworów czwartorzędowych w miejscowości Brodowo
Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z dnia 28 sierpnia 2013 r. - Poz. 5014
jednolity identyfikator aktu: http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2013&poz=5014


46. Rozporządzenie z dnia 26 lipca 2013 r. NIEOBOWIĄZUJĄCE
zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia programu działań mających na celu ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych
Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z dnia 31.07.2013 r. poz. 4767
jednolity identyfikator aktu: http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/WDU_P/2013/4767/akt.pdf 


45. Rozporządzenie z dnia 04 czerwca 2013 r.
zmieniające rozporządzenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody podziemnej WIERZCHOWISKO
Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego z dnia 7 czerwca 2013 r. – Poz. 4172
jednolity identyfikator aktu: http://dzienniki.slask.eu/actdetails.aspx?poz=4172&year=2013&book=0 


44. Rozporządzenie z dnia 30 kwietnia 2013 r. - NIEOBOWIĄZUJĄCE
w sprawie wprowadzenia programu działań mających na celu ograniczenia odpływu azotu ze źródeł rolniczych
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskie z dnia 07 maja 2013 r. poz. 1856
jednolity identyfikator aktu: http://edzienniki.bydgoszcz.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2013&poz=1856


43. Rozporządzenie z dnia 17 sierpnia 2012 r. NIEOBOWIĄZUJĄCE
w sprawie wprowadzenia programu działań mających na celu ograniczenia odpływu azotu ze źródeł rolniczych
Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z dnia 20 sierpnia 2012 r. - Poz. 3601
jednolity identyfikator aktu: http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2012&poz=3601&book=0


42. Rozporządzenie z dnia 9 sierpnia 2012 r.
w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody w rejonie Mosina-Krajkowo dla zaopatrzenia Poznańskiego Systemu Wodociągowego
Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z dnia 13 sierpnia 2012 r. - Poz. 3556
jednolity identyfikator aktu: http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2012&poz=3556


41. Rozporządzenie z dnia 30 lipca 2012 r. NIEOBOWIĄZUJĄCE
w sprawie określenia w regionie wodnym Warty w granicach województwa kujawsko-pomorskiego wód wrażliwych na zanieczyszczenie związkami azotu ze źródeł rolniczych oraz obszarów szczególnie narażonych, z których odpływ azotu ze źródeł rolniczych do tych wód należy ograniczyć.
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-pomorskiego z dnia 10 sierpnia 2012 r. - Poz. 1664
jednolity identyfikator aktu: http://www.edzienniki.bydgoszcz.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2012&poz=1664&book=0


40. Rozporządzenie z dnia 16 lipca 2012 r.
w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody podziemnej KOWANÓWKO w rejonie miejscowości Oborniki i Kowanówko
Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z dnia 16 lipca 2012 r. - Poz. 3194
jednolity identyfikator aktu: http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2012&book=0&poz=3194


39. Rozporządzenie z dnia 12 lipca 2012 r. NIEOBOWIĄZUJĄCE
w sprawie określenia w regionie wodnym Warty w granicach województwa wielkopolskiego wód wrażliwych na zanieczyszczenie związkami azotu ze źródeł rolniczych oraz obszarów szczególnie narażonych, z których odpływ azotu ze źródeł rolniczych do tych wód należy ograniczyć
Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z dnia 13 lipca 2012 r. - Poz. 3143
jednolity identyfikator aktu: http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2012&book=0&poz=3143 


38. Rozporządzenie z dnia 27 stycznia 2012 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia strefy ochronnej komunalnego ujęcia wody podziemnej dla miasta Ostrowa Wielkopolskiego
Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z dnia 30 stycznia 2012 r. - Poz. 684
jednolity identyfikator aktu: http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2012&poz=684


37. Rozporządzenie z dnia 13 stycznia 2012 r.
w sprawie ustanowienia strefy ochronnej - teren ochrony bezpośredniej i pośredniej dla studni S-2 ujęcia wód podziemnych z utworów czwartorzędowych w miejscowości Cisie
Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego z dnia 17 stycznia 2012 r. - Poz. 239
jednolity identyfikator aktu: http://dzienniki.slask.eu/#/legalact/2012/239/


36. Rozporządzenie z dnia 25.08.2011r. ZNOWELIZOWANE poz. 78 wykazu

zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia obwodów rybackich.
a) Województwo Wielkopolskie
Dz. Urzędowy Woj. Wielkopolskiego z 27 września 2011r.. - Nr 258 poz.4072
jednolity identyfikator aktu: http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2011&poz=4072
b) Województwo Łódzkie
Dz. Urzędowy Woj. Łódzkiego z 26 września 2011r. - Nr 275poz.2814
jednolity identyfikator aktu: http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2011&po=2814
c) Województwo Kujawsko-Pomorskie
Dz. Urzędowy Woj. Kujawsko-pomorskiego z 21 września 2011r. - Nr 214 poz.1982
jednolity identyfikator aktu: http://edzienniki.bydgoszcz.uw.gov.pl/ActDEtails.aspx?year=2011&poz=1982
d) Województwo Lubuskie
Dz. Urzędowy Woj. Lubuskiego z 15 września 2011r - Nr 104 poz.1977
jednolity identyfikator aktu: http://dzienniki.luw.pl//ActDetails.aspx?ID=7113
e) Województwo Śląskie
Dz. Urzędowy Woj. Śląskiego z 23 września 2011r. - Nr 223 poz.3813
jednolity identyfikator aktu: http://dzienniki.slask.eu/ActDetails.aspx?year=2011&poz=3813
f) Województwo Zachodniopomorskie
Dz. Urzędowy Woj. Zachodniopomorskiego z 21 września 20011r. - Nr 111 poz.1999
jednolity identyfikator aktu: http://www.szczecin.uw.gov.pl/?type=article&action=view&id=340
g) Województwo Opolskie
Dz. Urzędowy Woj. Opolskiego z 23 września 2011r. - Nr 107 poz.1291
jednolity identyfikator aktu: http://duwo.opole.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2011&poz=1291
h) Województwo Pomorskie
Dz. Urzędowy Woj. Pomorskiego z 27 października 2011r. - Nr 140 poz. 2879
jednolity identyfikator aktu: http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2011&poz=2879


35. Rozporządzenie z dnia 24.08.2011r.
w sprawie ustanowienia strefy ochronnej komunalnego ujęcia wody podziemnej w miejscowości Kalwy, gmina Buk
jednolity identyfikator aktu: http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?ID=7271   


34. Rozporządzenie z dnia 31 sierpnia 2010 r., NIEOBOWIĄZUJĄCE
w sprawie zmiany zakazu obowiązującego w strefie ochronnej ujęcia wody podziemnej położonego przy ulicy Bugno w Szczecinku.

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 16 września 2010 r. Nr 95 poz. 1711  


33. Rozporządzenie z dnia 16 lipca 2010 r.
Zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody podziemnej dla miasta Gostynia.

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z dnia 31 sierpnia 2010 r. Nr 174 poz. 3265


32. Rozporządzenie z 1 czerwca 2010., ZNOWELIZOWANE poz. 64 wykazu
Ustanowienia strefy ochronnej wielootworowego ujęcia wody podziemnej Srocko-Olsztyn

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego z dnia 21 czerwca 2010 r. - Nr 113 poz. 1818  


31. Rozporządzenie z 9 kwietnia 2010.,
Ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody podziemnej w miejscowości WAŁKÓW gmina KOŹMIN WIELKOPOLSKI

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z dnia 15 czerwca 2010 r. - Nr 116 poz. 2168


30. Rozporządzenie z 18 marca 2010.,
Zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody podziemnej ŁOBODNO oraz w sprawie zniesienia strefy ochronnej ujęcia wód podziemnych "Łobodno", położonego na terenie gmin Kłobuck i Miedźno, złożonego ze studni nr 2,3,7,8 i 10, ustanowionej decyzją Wojewody Częstochowskiego z dnia 15 grudnia 1997 r.

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego z dnia 25 maj 2010 r. - Nr 93 poz. 1504


29. Rozporządzenie z 5 lutego 2010 r.,

zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia strefy ochronnej komunalnego ujęcia wody podziemnej dla miasta Ostrowa Wielkopolskiego.

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z dnia 31 marca 2010 r. - Nr 63 poz. 1341


28. Rozporządzenie z 3 grudnia 2009 r.,

dotyczące ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody podziemnej WIERZCHOWISKO.

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego z dnia 18 grudnia 2009 r. - Nr 227 poz. 4585


27. Rozporządzenie z 1 października 2009 r.,

dotyczące ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody podziemnej "Siedlice" dla miasta Gorzowa Wielkopolskiego.

Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego z dnia 6 października 2009 r. - Nr 106 poz. 1415


26. Rozporządzenie z 25 sierpnia 2009 r.,

dotyczące ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody podziemnej "Tursko B" dla miasta Pleszewa i gminy Gołuchów.

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z dnia 16 września 2009 r. - Nr 169 poz. 2886  


25. Rozporządzenie z 25 maja 2009r.,

zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody podziemnej w miejscowości Tworzymirki.3

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z dnia 24 czerwca 2009 r. - Nr 124 poz. 2020


24. Rozporządzenie z 25 maja 2009r.,

dotyczące ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody podziemnej dla miasta Koła.

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z dnia 24 czerwca 2009 r. - Nr 124 poz. 2019


23. Rozporządzenie z 13 maja 2009r.,

dotyczące ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody podziemnej "LIS" dla miasta Kalisza.

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z dnia 16 czerwca 2009 r. - Nr 116 poz. 1885  


22. Rozporządzenie z 30 grudnia 2008r.,

zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia strefy ochronnej komunalnego ujęcia wody podziemnej dla miasta Ostrowa Wielkopolskiego.

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z dnia 19 stycznia  2009r. - Nr 2 poz. 28  


21. Rozporządzenie z 10 września 2008r.,

dotyczące ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody podziemnej ŁOBODNO.

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego z dnia 26 września 2008r.- Nr 177 poz. 3247  


20. Rozporządzenie z 10 września 2008r.,

dotyczące ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody podziemnej w miejscowości TWORZYMIRKI.

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z dnia 6 października 2008r.- Nr 169 poz. 2823    


19. Rozporządzenie z 4 lipca 2008r.,

dotyczące ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody podziemnej dla miasta GOSTYNIA.

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z dnia 8 sierpnia 2008r.- Nr 127 poz.2329


18a. Rozporządzenie z 7 kwietnia 2008r., NIEOBOWIĄZUJĄCE

dotyczące programu działań mających na celu ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych dla obszaru szczególnie narażonego zlewni rzeki SAMA.

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z dnia 7 kwietnia 2008r.- Nr 66 poz.1291

Załączniki: 1 ; 234 ;

Załącznik 5    


18b Rozporządzenie z 7 kwietnia 2008r., NIEOBOWIĄZUJĄCE

dotyczące programu działań mających na celu ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych dla obszaru szczególnie narażonego zlewni rzek SAMICA STĘSZEWSKA i MOGILNICA.

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z dnia 7 kwietnia 2008r.- Nr 66 poz.1292

Załączniki: 1,2,3,4, jak w poz. 1291.

Załącznik 5     


18c Rozporządzenie z 7 kwietnia 2008r., NIEOBOWIĄZUJĄCE

dotyczące programu działań mających na celu ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych dla obszaru szczególnie narażonego zlewni rzek POGONA i DĄBRÓWKA.

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z dnia 7 kwietnia 2008r.- Nr 66 poz.1293

Załączniki: 1,2,3,4, jak w poz. 1291.

Załącznik 5 


18d. Rozporządzenie z 7 kwietnia 2008r., NIEOBOWIĄZUJĄCE

dotyczące programu działań mających na celu ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych dla obszaru szczególnie narażonego zlewni ROWU RACOCKIEGO (Rowu Wyskoć).

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z dnia 7 kwietnia 2008r.- Nr 66 poz.1294

Załączniki: 1,2,3,4, jak w poz. 1291.

Załącznik 5 


18e. Rozporządzenie z 7 kwietnia 2008r., NIEOBOWIĄZUJĄCE

dotyczące programu działań mających na celu ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych dla obszaru szczególnie narażonego zlewni rzeki OSZCZYNICA.

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z dnia 7 kwietnia 2008r.- Nr 66 poz.1295

Załączniki: 1,2,3,4, jak w poz. 1291.

Załącznik 5   


18f. Rozporządzenie z 7 kwietnia 2008r., NIEOBOWIĄZUJĄCE

dotyczące programu działań mających na celu ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych dla obszaru zlewni rzeki OLSZYNKA.

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z dnia 7 kwietnia 2008r.- Nr 66 poz.1296  

Załączniki: 1,2,3,4, jak w poz. 1291.

Załącznik 5   


18g. Rozporządzenie z 7 kwietnia 2008r., NIEOBOWIĄZUJĄCE

dotyczące programu działań mających na celu ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych dla obszaru szczególnie narażonego zlewni rzeki KOPEL.

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z dnia 7 kwietnia 2008r.- Nr 66 poz.1297  

Załączniki: 1,2,3,4, jak w poz. 1291.

Załącznik 5   


18h. Rozporządzenie z 7 kwietnia 2008r., NIEOBOWIĄZUJĄCE

dotyczące programu działań mających na celu ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych dla obszaru szczególnie narażonego zlewni rzek GISZKA i CIEMNA.

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z dnia 7 kwietnia 2008r.- Nr 66 poz.1298  

Załączniki: 1,2,3,4, jak w poz. 1291.

Załącznik 5   


17. Rozporządzenie z 4 kwietnia 2008r., NIEOBOWIĄZUJĄCE

Dotyczące określenie wód wrażliwych na zanieczyszczenie związkami azotu ze źródeł rolniczych oraz obszarów szczególnie narażonych, z których odpływ azotu ze źródeł rolniczych do tych wód należy ograniczyć.

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z dnia 4 kwietnia 2008r. - Nr 57 poz.1128  


16. Rozporządzenie z 24 sierpnia 2007r.,

zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody podziemnej "PRZYWALE" dla miasta Śremu.

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z dnia 26 września 2007r. - Nr 138 poz.3092  


15. Rozporządzenie z 8 sierpnia 2007r.,

zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody podziemnej "BIELAWY" dla miasta Nakło nad Notecią.

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 4 września 2007r. - Nr 105 poz.1596


14. Rozporządzenie z 29 marca 2007r.,

dotyczące ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody podziemnej "BIELAWY" dla miasta Nakło nad Notecią.

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 kwietnia 2007r. - Nr 53 poz.845


13. Rozporządzenie z 5 lutego 2007r.,

dotyczące ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody podziemnej "PRZYWALE" dla miasta Śremu na wniosek Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Śremie Sp. z o.o. gmina Śrem, powiat śremski, województwo wielkopolskie.

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z dnia 9 marca 2007r. - Nr 32 poz.812


12. Rozporządzenie z 31 stycznia 2007r.

dotyczące zmiany rozporządzenia Dyrektora RZGW w Poznaniu (z 2 grudnia 2003r.w sprawie określenia wód wrażliwych na zanieczyszczenie związkami azotu ze źródeł rolniczych oraz obszarów szczególnie narażonych, z których odpływ azotu ze źródeł rolniczych do tych wód należy ograniczyć - Dz. U. Woj. Wlkp. Nr 192.poz.3568), NIEOBOWIĄZUJĄCE

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z dnia 16 lutego 2007r - Nr 20 poz.506


11. Rozporządzenie z 28 listopada 2006r.,

dotyczące zniesienia strefy ochronnej komunalnego ujęcia wody podziemnej w KOŚCIANIE.

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z dnia 13 grudnia 2006r. - Nr 198 poz.4691


10. Rozporządzenie z 10 kwietnia 2006r.,

uchylające rozporządzenie ustanawiające strefę ochronną komunalnego ujęcia wody podziemnej w miejscowości MASANÓW.

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z dnia 5 maja 2006r.- Nr 65 poz. 1651    


9. Rozporządzenie z 9 grudnia 2005r., NIEOBOWIĄZUJĄCE

dotyczące ustanowienia strefy ochronnej komunalnego ujęcia wody podziemnej w miejscowości MASANÓW.

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z dnia 15 grudnia 2005r - Nr 182 poz. 4950


8. Rozporządzenie z 24 marca 2005r., NIEOBOWIĄZUJĄCE

zmieniające zakazy obowiązujące w strefie ochronnej ujęcia wody podziemnej dla wsi Złotniki, gm. Suchy Las.

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z dnia 14 kwietnia 2005r. - Nr 47 poz. 1426


7. Rozporządzenie z 24 marca 2005r., NIEOBOWIĄZUJĄCE

zmieniające zakazy obowiązujące w strefie ochronnej ujęcia wody podziemnej dla wsi CHLUDOWO, gm. Suchy Las.

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z dnia 14 kwietnia 2005r.- Nr 47 poz. 1425    


6. Rozporządzenie z 7 marca 2005r.,

dotyczące ustanowienia strefy ochronnej komunalnego ujęcia wody podziemnej w miejscowości SIEROSZOWICE.

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z dnia 29 marca 2005r.- Nr 37 poz. 1035.  


5. Rozporządzenie z 2 listopada 2004r.  NIEOBOWIĄZUJĄCE

dotyczące ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody podziemnej PRZYWALE w Śremie.

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z dnia 22 listopada 2004r. - Nr 160 poz. 3420   


4. Rozporządzenie z 30 kwietnia 2004r. - ZNOWELIZOWANE poz. 78 wykazu

Dotyczące Ustanowienia obwodów rybackich:

a) dla województwa wielkopolskiego

Dz. Urzędowy Woj. Wielkopolskiego z 28 maja 2004r. - Nr 77 poz.1645

b) dla woj. kujawsko-pomorskiego

Dz. Urzędowy Woj. Kujawsko-Pomorskiego z 13 maja 2004r. - Nr 61 poz.1073

c) dla woj. pomorskiego

Dz. Urzędowy Woj. Pomorskiego z 21 maja 2004r. - Nr 61 poz.1167

d) dla woj. śląskiego

Dz. Urzędowy Woj. Śląskiego z 21 maja 2004r. - Nr 41 poz.1363

e) dla woj. opolskiego

Dz. Urzędowy Woj. Opolskiego z 14 maja 2004r. - Nr 32 poz.986

f) dla woj. łódzkiego

Dz. Urzędowy Woj. Łódzkiego z 17 maja 2004r. - Nr 129 poz.1209

g) dla woj. zachodniopomorskiego

Dz. Urzędowy Woj. Zachodniopomorskiego z 10 maja 2004r. - Nr 32 poz.586

h) dla woj. lubuskiego

Dz. Urzędowy Woj. Lubuskiego z 11 maja 2004r - Nr 30 poz.530 


3. Rozporządzenie z 30 marca 2004r.,

dotyczące ustanowienia strefy ochronnej komunalnego ujęcia wody podziemnej w Słupcy.

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z dnia 20 kwietnia 2004r. - Nr 51 poz. 1166  


2. Rozporządzenie z 18 lutego 2004r.,  

dotyczące ustanowienia strefy ochronnej komunalnego ujęcia wody podziemnej dla miasta Ostrowa Wielkopolskiego.  

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z dnia 4 marca 2004r. - Nr 26 poz. 708  


1. Rozporządzenie z 2 grudnia 2003r.,

dotyczące określenia wód wrażliwych na zanieczyszczenie związkami azotanu ze źródeł rolniczych oraz obszarów szczególnie narażonych, z których odpływ azotanu ze źródeł rolniczych do tych wód należy ograniczyć - NIEOBOWIĄZUJĄCE

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z dnia 12 grudnia 2003r. - Nr 192 poz. 3568  


Wytworzył:
Zespół ds. Informatyki
Udostępnił:
Marcin Najdkowski
(2007-07-11 06:54:05)
Ostatnio zmodyfikował:
Anna Małysz-Tyczyńska
(2018-01-03 07:43:37)
 
 
ilość odwiedzin: 332517

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X