Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej - www.bip.gov.pl
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu
Herb Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu

Piątek 25.05.2018

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Organy i osoby sprawujące funkcje ich i kompetencje

Uprzejmie informujemy, że treści prezentowane na tej stronie BIP zachowują aktualność na dzień 31 grudnia 2017 r. i dotyczą poprzednika prawnego Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Trwają prace nad uzupełnieniem BIP Wód Polskich, który jest dostępny pod adresem https://wodypolskie.bip.gov.pl.

Dyrektor RZGW w Poznaniu
Magdalena Żmuda
Tel. (61) 8567 750
e-mail: sekretariat @ poznan.rzgw.gov.pl

 

Zastępca Dyrektora ds. Zarządzania Zasobami Wodnymi
Grażyna Husak-Górna
Tel. (61) 8567 750
e-mail: sekretariat @ poznan.rzgw.gov.pl

 

Zastępca Dyrektora ds. Technicznych
Michał Sosiński
Tel. (61) 8567 750
e-mail: sekretariat @ poznan.rzgw.gov.pl

 

Główny Księgowy

P.O. Zastępcy Dyrektora ds. Administracyjno-Prawnych
Roman Strzelczyk
Tel. (61) 8567 703
e-mail: sekretariat @ poznan.rzgw.gov.pl

 

Kierownik Zarządu Zlewni Noteci w Bydgoszczy
Agnieszka Siłacz
Tel. (52) 3768 456
e-mail: zarzad.bydgoszcz @ poznan.rzgw.gov.pl

 

Kierownik Zarządu Zlewni Górnej Warty w Skęczniewie
Grzegorz Szewczyk
Tel. (63) 2790 902
e-mail: zarzad.skeczniew @ poznan.rzgw.gov.pl

 

Kierownik Zarządu Zlewni Środkowej i Dolnej Warty w Poznaniu
Jagoda Andrzejewska
Tel. (61) 8508 401
e-mail: zarzad.poznan @ poznan.rzgw.gov.pl

 

Zakres kompetencji Dyrektora RZGW w Poznaniu
Dyrektor przy pomocy Zastępców Dyrektora i Kierowników Zarządów Zlewni wykonuje zadania określone ustawą - Prawo wodne, uwzględniając charakter obszaru regionu wodnego WARTY, nadzorując pracę podległych mu komórek organizacyjnych i jednostek terenowych.
1. Dyrektor realizuje zadania określone w art. 92 ust. 3 prawo wodne oraz wykonuje zadania przewidzianych dla dyrektora generalnego urzędu w ustawie z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. Nr 227, poz. 1505, z późn. zm.).
2. Dyrektor gromadzi, przetwarza i udostępnia informacje dla potrzeb planowania przestrzennego i centrów zarządzania kryzysowego.
3. W ramach gospodarowania mieniem Skarbu Państwa, związanym z gospodarką wodną, Dyrektor realizuje w imieniu Prezesa Krajowego Zarządu zadania, związane z utrzymywaniem śródlądowych wód powierzchniowych lub urządzeń wodnych oraz pełni funkcję inwestora w zakresie gospodarki wodnej w regionie wodnym.
4. Dyrektor oddaje publiczne śródlądowe wody powierzchniowe płynące, stanowiące własność Skarbu Państwa do rybackiego korzystania w drodze oddania w użytkowanie obwodu rybackiego ustanowionego na podstawie ustawy o rybactwie śródlądowym.
5. Dyrektor prowadzi dla każdego roku kalendarzowego ewidencję:
1) żeglugowego wykorzystania śluz i pochylni przez obiekty pływające;
2) wydatków poniesionych na rozwój i utrzymanie śródlądowych dróg wodnych i ich infrastrukturę.
6. Dyrektor kieruje wykonywaniem zadań obronnych w podległej jednostce:
1) Odpowiada za jej przygotowanie w okresie pokoju do działania w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny, przygotowuje warunki organizacyjne i techniczne planowania i realizacji zadań obronnych - za pośrednictwem podległej mu bezpośrednio osoby, wyznaczonej na samodzielne stanowisko pracy ds. obronnych i ochrony informacji niejawnych, przy określeniu jej szczegółowego zakresu zadań;
2) Dla zapewnienia właściwych warunków przekazywania informacji dotyczących planowania i realizacji zadań obronnych, zobowiązany jest do:
a) przygotowania i utrzymania łączności na potrzeby wykonywania zadań obronnych, ze szczególnym uwzględnieniem podwyższania gotowości obronnej,
b) tworzenia warunków organizacyjnych i technicznych na potrzeby informowania, ostrzegania i powiadamiania o zdarzeniach i podjętych decyzjach.


 

Wytworzył:
Udostępnił:
Marcin Najdkowski
(2007-07-06 13:25:03)
Ostatnio zmodyfikował:
Anna Małysz-Tyczyńska
(2018-01-03 07:40:27)
 
 
ilość odwiedzin: 311831

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X